ประวัติความเป็นมาของ balloon (บอลลูน) CreationCzTeam

หลายคนคงแปลกใจหรือมีข้อสงสัยว่า ลูกบอลลูน (Balloon) ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนฟ้านั้น ลอยได้อย่างไร และใครที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา และทำขึ้นมาเพื่อสิ่งใด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ต่างคนต่างตั้งข้อสงสัยกันไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะขอนำเสนอถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูก Balloon ให้รู้และเป็นที่กระจ่างชัดต่อไป
01
balloon หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เรือเหาะ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1783  โดยนายโรเยอร์ เบคอน ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวอังกฤษ ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการบินบนท้องฟ้า ว่าทำไมเครื่องบินที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบของตัวเครื่องถึงสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ จนเวลาต่อมาได้มีผู้คิดค้นประดิษฐ์ลูกบอลยักษ์ลอยได้ นั่นคือ พี่น้องตระกูลมองกอฟเฟอร์ ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส ที่สามารถประดิษฐ์ลูกบอลยักษ์ หรือที่เรียกว่า ลูก balloon ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้สำเร็จ จึงทำให้ลูก balloon เป็นที่รู้จักและเป็นที่แพร่หลายของคนทั่วโลก

ลูก balloon นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา แถบยุโรป และญี่ปุ่น แต่สำหรับประเทศแถบเอเชียนั้น ยังไม่ได้รับความนิยม เพราะส่วนมากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก balloon นี้

02

แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ลูก balloon เป็นที่รู้จักในแวดวงของทหาร เพราะใช้ในการฝึกทหาร การรบ หรือการบินสำรวจอาณาเขตของประเทศ และที่สำคัญจะใช้ในการกระโดดร่ม  เพราะการกระโดดร่มนั้นจะต้องขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าสูง และกระโดดลงมายังพื้นดิน  ลูก balloon ที่ใช้ในการกระโดดร่มนั้นส่วนมากจะบรรจุแก๊ส เพราะแก๊สจะทำให้ลูก balloon เบาและพองตัว สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่นำลูก balloon ไปใช้กับการฝึกกระโดดร่มของทหาร ต่างประเทศก็เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในการเล่นหรือการปฏิบัติด้วย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของแต่ละคน

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…