ประวัติความเป็นมาของ balloon (บอลลูน)

หลายคนคงแปลกใจหรือมีข้อสงสัยว่า ลูกบอลลูน (Balloon) ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนฟ้านั้น ลอยได้อย่างไร และใครที่เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา และทำขึ้นมาเพื่อสิ่งใด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ต่างคนต่างตั้งข้อสงสัยกันไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะขอนำเสนอถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูก Balloon ให้รู้และเป็นที่กระจ่างชัดต่อไป…
View Post