สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่อันตราย หลายคนกลัวเพราะในแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากมาย แต่วิธีการรักษาโรคนี้ก็ยังมีอยู่หลายวิธี โดยที่แต่ละวิธีในการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ว่าอยู่ในระยะใดของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หากสามารถตรวจพบได้เร็วในระยะแยกเริ่มก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้ง่ายยิ่งขึ้น สาเหตุหลักของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ กรรมพันธุ์จากพ่อ-แม่, ปู่-ย่า, ตา-ยาย ท้องผูกติดต่อกันเป็นเวลานาน ท้องเสียติดต่อกันเป็นเวลานาน…
View Post