ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์เพลงชาติไทย

ข้อมูลรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นรายชื่อของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองเพลงชาติไทย ทุกฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2482 ซึ่งแต่ละท่านนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการประพันธ์เพลงชาติไทยเป็นอย่างมาก เจ้าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน…
View Post

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงชาติไทย เพลงชาติไทย เป็นประพันธ์ที่มีบททำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคำร้องเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดประพันธ์บทคำร้องขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรา ที่ได้แต่งขึ้นภายหลัง ในช่วงปีเดียวกัน…
View Post

เพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2475 โดยขุนวิจิตรมาตรา

หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการจัดทำเนื้อเพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย ฉบับแรกสุดขึ้นใหม่ โดยเป็นบทประพันธ์ของ ขุนวิจิตมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งใช้เป็นฉบับชั่วคราว และเป็นฉบับต้องห้าม…
View Post