ต้นไม้มงคลทั้ง 5 ที่ผู้คนนิยมปลูก

บ้านเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในครอบครัว การมีบ้านที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ก็ช่วยให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่การที่จะนำต้นไม้สักต้นมาปลูกไว้ในบ้านนั้นเราต้องคำนึงถึงหลายๆเรื่อง รวมไปถึงการหาต้นไม้ที่เป็นมงคลมาปลูกไว้ในบ้านด้วย นอกจากจะได้ความร่มรื่น สวยงามแล้วยังเป็นมงคลกับบ้านและคนที่อยู่ในบ้านอีกด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป วันนี้เราจะมาพูดกันถึงต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกไว้ในบ้าน มาดูกันว่าจะมีต้นอะไรบ้าง ต้นโมก ดอกของต้นโมกนั้นมีสีขาวบริสุทธิ์…
View Post