ดอกไม้ปลอมกับการใช้งาน

ดอกไม้ปลอมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาทดแทนดอกไม้จริงได้อย่างมีคุณค่ามหาศาล  เพราะยุคปัจจุบันนี้ดอกไม้สดนั้นหาได้ยากยิ่งจึงต้องคิดค้นหาสิ่งที่ต้องนำมาทดแทนจึงได้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์โดยการประดิษฐ์ดอกไม้ปลอมมาใช้งานแทนดอกไม้สด  ซึ่งก็มีรูปลักษณะที่เหมือนกับดอกไม้จริงจนแยกแทบไม่ออกเช่นกัน ดอกไม้ปลอมกับการใช้งานก็สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการนำดอกไม้ปลอมมาจัดฉากในงานพิธีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นรอบๆ เวที  ซุ้มประตูทางเข้า-ออก  ฉากกั้นต่างๆ ก็มักจะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยดอกไม้ปลอมกันทั้งสิ้น  เพราะดอกไม้ปลอมนั้นสามารถใช้งานได้นาน  ไม่ว่างานจะจัดขึ้นกี่วันดอกไม้ก็ยังคงสภาพเดิมซึ่งต่างจากดอกไม้สดโดยสิ้นเชิงที่นำมาจัดอยู่ได้ไม่นานก็เหี่ยวเฉา …
View Post

ดอกไม้ประดิษฐ์กับงานพิธี ที่สวยไม่แพ้ดอกไม้จริง

ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงามมีทั้งกลิ่น  สี  ที่แตกต่างกันออกไป  ความงามของดอกไม้แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน ดอกไม้บางสายพันธุ์มีอายุยืนนาน  บางสายพันธุ์ออกดอกไม่กี่วันก็ร่วงโรยรา ครั้นจะนำไปใช้งานก็ไม่ทันเสียด้วยซ้ำ พอนำมาใช้งานอยู่ได้ไม่นานก็เหี่ยวเฉาลงจนขาดความสวยงาม ต้องนำดอกใหม่มาแทน บางชนิดก็หาใช้งานยากเพราะออกตามฤดูกาล จึงต้องคิดหาวิธีในการประดิษฐ์งานดอกไม้ขึ้นมาทดแทนดอกไม้สด ในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าแทบทุกงานจะมีน้อยนิดที่ใช้ดอกไม้สดในการตกแต่งในพิธีต่างๆ…
View Post