คำอุทาน คืออะไร?

คำอุทาน เป็นคำที่คุ้นหูเราอย่างมากมาย แต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำอุทานอย่างแท้จริง ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าคำอุทานนั้นเป็นเพียงประโยคหรือคำๆ หนึ่งซึ่งพูดขึ้นมาขณะตกใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ก็สามารถเป็นคำอุทานได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นความหมายและขอบเขตของคำอุทานนั้นกว้างมากกว่านั้นมาก คำอุทาน คือ คำที่เราเปล่งออกมากเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกของผู้พูด แต่ส่วนมากคำอุทานนั้นจะไม่มีความหมายตามถ้อยคำ อีกทั้งคำอุทานยังไม่จัดเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยชน์…
View Post