เคล็ดลับวิธีการพูดอย่างไรให้น่าสนใจ

การสื่อสารด้วยวิธีการพูด ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากระหว่างคู่สนทนา และผู้รับสารข้อมูล เนื่องจากว่าหากมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม หรือใช้น้ำเสียงที่ไม่เข้ากับสถานะการณ์ ผู้รับสารหรือคู่สนทนาก็อาจเข้าใจความหมายในประเด็นที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำเคล็ดลับการพูดอย่างไรให้มีความน่าสนใจ 4 ประการดังนี้ น้ำเสียง  –  น้ำเสียงเป็นสิ่งที่ผู้พูดทุกคนต้องใส่มันลงไปในการพูด…
View Post