เนื้อเพลงสดุดีมหาราชา (ฉบับปัจจุบัน) CreationCz.com

เพลง: สดุดีมหาราชา
คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร/ สมาน กาญจนผลิน
ทำนอง: สุรัสน์ พุกกะเวส

*ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
มหาราชขัตติยะภูวะไนย
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
อ่าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า
น้อมเกล้าขออัญชุลี
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี

(* ซ้ำทั้งหมด)

You May Also Like

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงช…

ประวัติเทศกาลลอยกระทง พร้อมเพลงรำวงวันลอยกระทง [มีเนื้อเพลง]

รำวงวันลอยกร…

เนื้อเพลง ฝืน – Greasy Cafe (ฟังเพลง)

ชื่อเพลง: ฝื…