Skip to content

หมวดหมู่: หนังสือน่าอ่าน

หนังสือ เวที..ฝีปาก โดย อ.จตุพล ชมภูนิช

เวที ฝีปาก เป็นหนังสืออ่านเล่นที่สนุกและเพลิดเพลินมาก เหมือนกับหน้าปกของหนังสือที่รับประกันไว้ว่า “อารมณ์ขัน สงวนลิขสิทธิ์ไว้ เฉพาะมนุษย์เท่านั้น โปรดอย่านอนหลับทับสิทธิ์” เนื้อหาของหนังสือโดยรวม ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ปากในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของปากแต่ละคนว่าจะใช้ปากของตัวเองไปในทิศทางใด ดังเช่น กับที่เขามีคำเปรียบเปรยไว้ตรงประเด็น เห็นได้ชัดว่า “ปากดีพารวย ปากซวยพาจน” ซึ่งในหนังสือก็ได้ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปากของคนเรา ทั้งเล็กและใหญ่เพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาว่า การใช้คำพูดที่เปล่งออกมาจากปากของเราในแต่ละครั้งสำคัญแค่ไหน และเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ที่มาจากปากของเราได้อย่างไร…