หนังสือ เวที..ฝีปาก โดย อ.จตุพล ชมภูนิช

เวที ฝีปาก เป็นหนังสืออ่านเล่นที่สนุกและเพลิดเพลินมาก เหมือนกับหน้าปกของหนังสือที่รับประกันไว้ว่า “อารมณ์ขัน สงวนลิขสิทธิ์ไว้ เฉพาะมนุษย์เท่านั้น โปรดอย่านอนหลับทับสิทธิ์” เนื้อหาของหนังสือโดยรวม ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ปากในสถานที่ต่าง ๆ…
View Post