วิธีการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม CreationCzTeam

การเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตอาหารเสริม     แบรนด์ตัวเองเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาด โดยโรงงานผลิตอาหารเสริมที่เราเลือกนั่นจะต้องมีความน่าเชื่อถือในหลายๆด้าน แล้วเราจะทราบได้อย่างไรกันว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีอยู่ทั่วไปนั่นน่าเชื่อถือพอที่เราจะติดต่อเพื่อทำการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราต้องการ วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมอย่างไรให้น่าเชื่อถือกัน

โรงงานผลิตอาหารเสริมในปัจจุบันนั่นมีมากมายหลายโรงงาน เนื่องจากความต้องการของตลาดประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  ใครๆก็อย่างมีแบรนด์อาหารเสริมเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั้งความต้องการการบริโภคอาหารเสริมที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีโรงงานผลิตอาหารเสริมเพิ่มจำนวนขึ้นตามไปด้วย แล้วด้วยเหตุผลนี้เองการเลือกโรงงานอาหารเสริมจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

Phillip-Kotler

โรงงานผลิตอาหารเสริมที่น่าเชื่อถือ อย่างแรกเลยที่เราควรจะดูคือการมีอยู่จริงของโรงงานผลิตอาหารเสริมดังกล่าว มีชื่อบริษัท ที่อยู่ที่สามารถสืบค้นได้ มีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนและยังสามารถติดต่อได้อยู่ ซึ่งอาจจะรวมถึงชื่อเสียงของโรงงานนั้นเข้าไปด้วย ต่อไปประการที่สองที่โรงงานผลิตอาหารเสริมควรมีคือ มาตรฐานของโรงงาน ซึ่งก็คือมาตรฐานการผลิตอาหารเสริมที่โรงงานนั้นได้รับการรับรอง อย่างเช่น อย. มาตรฐานGMP มาตรฐาน ISO  HALAL เป็นต้น

มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราจะผลิตกับโรงงานนี้จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน และสิ่งสุดท้ายที่เราควรคำนึงถึงคือ การโฆษณาของโรงงานผลิตอาหารเสริม เพราะในบางครั้งการโฆษณาจะทำให้เราคล้อยตามได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกับดักที่อันตรายที่สุด บางโรงงานโฆษณาเกินจริง หลอกล่อให้เราตกหลุมพรางได้ ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ถูก อวดอ้างสรรพคุณของอาหารเสริมเกินจริง โอนเงินมาก่อนได้ของที่หลัง ผู้ที่ต้องการผลิตแบรนด์อาหารเสริมเป็นของตัวเองจะต้องตัดโรงงานผลิตอาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริงหรือดูแล้วไม่น่าเชื่อถือออกไปจากรายการ แล้วเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีโฆษณาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงให้มากที่สุด

จากที่ได้กล่าวมาแล้วกับการเลือกโรงงานอาหารเสริมให้น่าเชื่อถือซึ่งหวังว่าผู้ที่สนใจในธุรกิจอาหารเสริมจะมีแนวทางในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/EZa36I

You May Also Like

แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า

ทฤษฎีทางการต…