วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร CreationCz.com

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ชื่อเดิมของวัดระฆังคือ วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดที่โบราณเป็นสถานที่เก่าแก่ที่หนึ่งที่โด่งดังแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นของสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนภายในประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงาม

วัดระฆัง

พระอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า พระประธานยิ้มรับฟ้า อีกทั้งยังมีหอไตรเป็นรูปเรื่อนสามหลังแฝดที่มีลักษณะเหมือนกัน ภายในมีภาะจิตรกรรมที่สวยและสำคัญอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น บานประตู ฝาผนัง ตู้พระไตรปิฏกสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้น

วัดระฆัง

วัดระฆังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณวิทยาคุณโด่งดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับการสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อขอพร ควรสวดคาถาชินบัญชร เมื่อสวดจบแล้วให้ปักธุ)ลงที่กระถางและปิดทองที่รูปปั้น และพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

การเดินทาง

วัดระฆังโฆสิตารามหรือวัดระฆัง ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 19, 59 หรือทางเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วลงที่ท่ารถไฟหรือท่าวังหลัง หรือข้ามฟากที่ท่าช้างแล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง

แผนที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

You May Also Like