สมาร์ทโฟน (Smartphone) กับ กล้องวงจรปิด (CCTV) CreationCzTeam

สมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว ในโลกยุคโลกาพิวัฒน์นี้ที่ซึ่งสมาร์ทโฟนสามารถทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ ซื้อของออนไลน์ โอนเงิน ชำระเงิน เล่นเกมส์ ติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าซึ่งกันและกันแบบเรียวไทม์ และยังถูกพัฒนาไปยังระบบของกล้องวงจรปิดที่สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก

09
การทำงานของระบบกล้องวงจรปิดกับสมาร์ทโฟน  ระบบของกล้องของวงจรปิดจะยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง โดยที่กล้องจะทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ จากนั้นก็ส่งสัญญาณผ่านสาย Coax ไปยังเคลื่อนบันทึก DVR  นำไปแสดงผลหน้าจอ แต่สำหรับการทำให้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นั้น จะต้องพึ่ง ASDL Model เป็นอุปกรณ์ที่นำเอามาเชื่อมต่อกับ เครื่องบันทึก DVR เพื่อดึงภาพเหตุการณ์เหล่านั้นมาออนไลน์ ทีนี้คุณก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงภาพที่บันทึกไว้ได้

การใช้งานของระบบกล้องวงจรปิดแบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ใช้งาน ที่มีความกังวลในงานบ้าน ต่างๆ เมื่อต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านั้น เพราะ การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนสามารถตรวจดูแบบเรียวไทม์ได้ คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น ทั้งที่ไม่ได้อยู่ที่นั้น โดยความสามารถนี้ทำให้เจ้าของกิจกาจเริ่มให้ความสนใจและนำเอามาใช้งานอย่างมาก เพื่อตรวจทานดูพฤติกรรมของลูกจ้าง หากลูกจ้างทำงานบกพร่อง ลืมปิดประตู ลืมปิดแอร์ ก็สามารถแจ้งบอกได้ทันที

10
อุปกรณ์ที่จะต้องมีในระบบกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน จะต้องมีอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

  • กล้องวงจรปิดแบบใดก็ได้
  • เครื่องบันทึกภาพ DVR จะต้องตรวจเช็คให้ดีกับผู้ขายว่า มีช่องสำหรับเชื่อมต่อกับ ASDL Model หรือไม่ เพราะ เครื่องบันทึกบางรุ่นจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  • ASDL Model เป็นอุปกรณ์ที่จะนำภาพที่บันทึกไว้ เข้าสู่โลกออนไลน์
  • สมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ทั้งระบบ IOS ที่ระบบจาก Apple และ ระบบปฏิบัติการ Android
  • แอพพลิเคชั่นหรือซอฟแวร์ที่จะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งในสมาร์ทโฟนเสียก่อน สามารถหาดาวน์โหลดจาก Play Store และ APP Store

อ่านต่อ: กล้องวงจรปิดเชียงใหม่.net

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…