ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์เพลงชาติไทย CreationCz.com

ข้อมูลรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นรายชื่อของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองเพลงชาติไทย ทุกฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2482 ซึ่งแต่ละท่านนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการประพันธ์เพลงชาติไทยเป็นอย่างมาก

 • เจ้าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
 • หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา)
 • เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
 • พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 • ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
 • พระเรี่ยมวิรัชพากย์
 • พระเจนดุริยางค์
 • หลวงชำนาญนิติเกษตร
 • หลวงสารานุประพันธ์
 • จางวางทั่ว พาทยโกศล
 • นายมนตรี ตราโมท
 • นายฉันท์ ขำวิไล
 • พระยาพหลพลพยุหเสนา
 • เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
 • แก้ว อัจฉริยะกุล
 • ชิต บุรทัต

อ่านต่อทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นมาของเพลงชาติไทย
https://creationcz.com/lyrics/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/

 

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…