คำศัพท์และตัวอักษรย่อทางการเงินที่พบได้บ่อย CreationCz.com

ทั่วไป

ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะปฏิเสธไม่ได้เลยคือการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางธนาคาร  ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมฝาก/ถอน/เช็ค หรือการกู้สินเชื่อ  ธนาคารจึงเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนสนิททางธุรกิจที่เราจะขาดเสียไม่ได้  ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการจะให้เวลาในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของธนาคาร หรือโดยเฉพาะประเภทของคำศัพท์และตัวย่อต่างๆ ทางการเงิน ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก

วันนี้เราจึงถือโอกาสได้รวบรวมคำศัพท์และตัวย่อทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย อาทิเช่นเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ   3 ธนาคารยอดฮิตของคนไทย ที่มีผู้ใช้บริการเป็นอันดับต้นๆ ของไทย  คำศัพท์และตัวย่อทางการเงินที่น่าศึกษามีดังนี้

คำย่อที่พบบ่อย

  • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา  มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าแบบอื่น เหมาะสำหรับสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน เป็นต้น
  • MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีชนิดเงินกู้เบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ
  • MRR (Minimum Ratail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี
  • DEP / PC / CD คือ การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเงินสดโดยใช้สมุดบัญชีคู่ฝาก
  • W / D / CS / CW คือ การถอนเงินสดโดยใช้สมุดบัญชีคู่ฝาก
  • NBD / PCN / C1 คือ การฝากเงินเข้าบัญชีโดยไม่ใช่สมุดบัญชีคู่ฝาก หรือ การฝากเงินโดยใช้เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
  • NBW / CSN / C2 คือ การถอนเงินจากบัญชีโดยไม่ใช่สมุดบัญชีคู่ฝาก หรือ ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM
  • INT / IN คือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารแห่งนั้นๆ
  • CM / FE คือ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานต่างของธนาคาร
  • TX คือ ภาษีที่ถูกหัก

คำศัพท์และตัวย่อต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ประกอบการได้ศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น  ยังมีคำศัพท์และตัวย่อทางการเงินอีกมากมายในระบบธนาคารที่เราควรทราบและศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและธุรกิจต่อไป

อ้างอิง

ที่มาข้อมูล : https://goo.gl/gdnUsi
เรียบเรียงใหม่โดย : CreationCz.com
You May Also Like

เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน และก่อนการขอสินเชื่อธุรกิจ

เป็นที่ยอมรั…