Skip to content

ป้ายกำกับ: sme

เงินลงทุน SME กับธุรกิจของวัยรุ่นไทย

ในสังคมปัจจุบันนี้ โลกของเรามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งความเป็นอยู่ การทำงาน ธุรกิจ SME การใช้ชีวิตในแต่ละวันก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาชีพก็มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะมีแค่คนที่เรียนจบแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถประกอบอาชีพได้ในปัจจุบัน สังคมไทยมักจะสั่งสอนให้ลูกหลานนั้นตั้งใจเรียนให้มากๆ เรียนให้สูงๆ จะได้มีความรู้เยอะๆ แต่หารู้ไม่ว่า ในปัจจุบันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปแล้ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก จึงทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก หากแต่จะมัวเรียนให้จบ เพียงคิดแค่ว่าจะได้ทำงานที่ดี เงินเดือนที่สูงนั้นคงจะไม่ผิด แต่หากลองเปลี่ยนมาเรียนไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วย ก็คงจะทำให้เกิดรายได้ระหว่างที่เรียนไม่น้อย ซึ่งหากลองมองให้ดีแล้ว การทำงานก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปรับจ้างหรือทำงานประจำได้เพียงอย่างเดียว แต่หากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือเป็นเจ้านายตัวเอง ก็จะทำให้เราเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ได้ SME

ทำความรู้จักกับ Factoring (แฟคตอริ่ง)

Factoring (แฟคเตอริ่ง) เป็นหนึ่งในรูปแบบสินเชื่อธุรกิจ ในลักษณะของการซื้อลูกหนี้ทางการค้าจากผู้ขอสินเชื่อ เพื่อใช้แทนหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรืออาจเป็นในลักษณะของการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ทางการค้าให้กับบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ทางการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ลูกหนี้ชำระเงิน สินเชื่อธุรกิจแบบ Factoring ในปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็ก / ขนาดกลาง ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก Factoring นั้นช่วยลดปัญหาด้านการเงินของธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากภาวะการขาดสภาพคล่องอันเนื่องมาจากต้องรอเรียกเก็บเงิน โดยปกติแล้วการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้า จะมีเครดิตให้ผู้ที่ขายใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ประมาณ 60-120 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทหรือธนาคารที่รับซื้อ และในระหว่างนี้ผู้ขายใบเรียกเก็บเงินหรือผู้ขอสินเชื่อธุรกิจ