Skip to content

ป้ายกำกับ: เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยทุกฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2482 (ฉบับปัจจุบัน)

เพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2475-2476 (ฉบับแรกสุด) แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง     ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา     ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย บางสมัยศัตรูจู่มารบ     ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท     สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย     น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา     เราจะสามัคคีร่วมมีใจ ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี     ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย     สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย     เพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2477 แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา รวมรักษาสามัคคีทวีไทย บางสมัยศัตรูจู่โจมตี…

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์เพลงชาติไทย

ข้อมูลรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นรายชื่อของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองเพลงชาติไทย ทุกฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2482 ซึ่งแต่ละท่านนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการประพันธ์เพลงชาติไทยเป็นอย่างมาก เจ้าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระเรี่ยมวิรัชพากย์ พระเจนดุริยางค์…

เพลงชาติไทย (คลิปวีดีโอ Youtube พร้อม Intro)

เนื้อเพลงชาติไทย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ …ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย…. รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ… แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเพลงชาติไทย https://creationcz.com/lyrics/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/…

เพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ

เพลงชาติไทย  (Thai National anthem) ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) คำร้อง: หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย Thailand unites Thai people with flesh and blood. เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน It is land…

ประวัติหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) เป็นนักเขียน นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ สารานุกูล เป็นผู้แต่งเพลงชาติไทย และเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 4 ของสมาคม เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2439 ที่ตำบลสะพานถ่าน จังหวัดพระนคร ซึ่งปัจจุบันคือ กรุงเทพมหานคร (หลวงสารานุประพันธ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2497) เป็นบุตรคนเดียวของ…

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงชาติไทย เพลงชาติไทย เป็นประพันธ์ที่มีบททำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคำร้องเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดประพันธ์บทคำร้องขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรา ที่ได้แต่งขึ้นภายหลัง ในช่วงปีเดียวกัน แต่แล้วต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องอีกหลายครั้งและได้เปลี่ยนมาใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482 ครั้งหนึ่งเพลงสรรเสริญพระบารีมีเคยถูกนำมาใช้เป็นเพลงชาติไทย ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้มีการใช้ เพลงสรรเสริญพระบารมี (แทนเพลงชาติไทยเหมือนเช่นปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ต่างชาติที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากลทั่วไป ถึงแม้ว่าเพลงดังกล่าวนั้น จะไม่ใช่เพลงชาติของประเทศสยาม ณ ขณะนั้นอย่างเป็นทางการ…