เพลงชาติไทยทุกฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2482 (ฉบับปัจจุบัน)

เพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2475-2476 (ฉบับแรกสุด) แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง     ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา     ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย บางสมัยศัตรูจู่มารบ     ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท     สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา…
View Post

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงชาติไทย เพลงชาติไทย เป็นประพันธ์ที่มีบททำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคำร้องเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดประพันธ์บทคำร้องขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรา ที่ได้แต่งขึ้นภายหลัง ในช่วงปีเดียวกัน…
View Post

เพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2475 โดยขุนวิจิตรมาตรา

หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการจัดทำเนื้อเพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย ฉบับแรกสุดขึ้นใหม่ โดยเป็นบทประพันธ์ของ ขุนวิจิตมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งใช้เป็นฉบับชั่วคราว และเป็นฉบับต้องห้าม…
View Post