Skip to content

ป้ายกำกับ: เนื้อเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยทุกฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2482 (ฉบับปัจจุบัน)

เพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2475-2476 (ฉบับแรกสุด) แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง     ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา     ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย บางสมัยศัตรูจู่มารบ     ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท     สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย     น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา     เราจะสามัคคีร่วมมีใจ ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี     ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย     สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย     เพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2477 แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา รวมรักษาสามัคคีทวีไทย บางสมัยศัตรูจู่โจมตี…

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงชาติไทย เพลงชาติไทย เป็นประพันธ์ที่มีบททำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคำร้องเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดประพันธ์บทคำร้องขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรา ที่ได้แต่งขึ้นภายหลัง ในช่วงปีเดียวกัน แต่แล้วต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องอีกหลายครั้งและได้เปลี่ยนมาใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2482 ครั้งหนึ่งเพลงสรรเสริญพระบารีมีเคยถูกนำมาใช้เป็นเพลงชาติไทย ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้มีการใช้ เพลงสรรเสริญพระบารมี (แทนเพลงชาติไทยเหมือนเช่นปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ต่างชาติที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากลทั่วไป ถึงแม้ว่าเพลงดังกล่าวนั้น จะไม่ใช่เพลงชาติของประเทศสยาม ณ ขณะนั้นอย่างเป็นทางการ…

เพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2475 โดยขุนวิจิตรมาตรา

หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการจัดทำเนื้อเพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย ฉบับแรกสุดขึ้นใหม่ โดยเป็นบทประพันธ์ของ ขุนวิจิตมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งใช้เป็นฉบับชั่วคราว และเป็นฉบับต้องห้าม แทนการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมี (ซึ่งเดิมใช้ทดแทนชั่วคราวแทนเพลงชาติไทย ณ เวลานั้น) จนกระทั่งในปีถัดมาหรือในช่วงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดประกวดบทประพันธ์ของเพลงชาติไทยขึ้นสำหรับใช้เป็นฉบับราชการขึ้นเป็นครั้งแรก แต่บทความนี้เราได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับบทเพลงชาติไทยฉบับ ชั่วคราว พ.ศ. 2475 มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย มีเนื้อหาของบทประพันธ์ดังนี้ เพลงชาติไทย…