ธงสัญลักษณ์ 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ในช่วงต้นปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่ผ่านมาได้มีการเปิดเขตการค้าเสรีจากการรวมกลุ่มกันของ 10 ประเทศที่ได้มีข้อตกลงร่วมกันเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) จำนวน 10 ประเทศ อาทิเช่น…
View Post