Skip to content

ป้ายกำกับ: หลอดไฟ led

ไฟปลูกต้นไม้ led ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

คุณสมบัติ ไฟปลูกต้นไม้ LED GROW LIGHT  ไฟ LED ช่วยยืดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืช ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ยาวนานยิ่งขึ้น แม้ในเวลากลางคืน ต้นไม้ก็ยังเจริญเติบโต โดยเฉพาะไม้ดอก จะช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว และ ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้ หลอดLED ทำให้ประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพ ดีกว่าหลอดไฟแบบธรรมดา เนื่องจากสามารถเลือกช่วงความยาวของคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ พืชได้  เหมาะสำหรับ สวนไม้ดอกไม้ประดับ โรงแรม…

หลอดไฟ led ที่ใช้สำหรับการปลูกต้นไม้

คุณสมบัติ ไฟปลูกต้นไม้ LED GROW LIGHT  ไฟ LED ช่วยยืดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืช ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ยาวนานยิ่งขึ้น แม้ในเวลากลางคืน ต้นไม้ก็ยังเจริญเติบโต โดยเฉพาะไม้ดอก จะช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว และ ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้หลอดLED ทำให้ประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพ ดีกว่าหลอดไฟแบบธรรมดา เนื่องจากสามารถเลือกช่วงความยาวของคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ พืชได้  เหมาะสำหรับ สวนไม้ดอกไม้ประดับ โรงแรม…