ประวัติหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) เป็นนักเขียน นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ สารานุกูล เป็นผู้แต่งเพลงชาติไทย และเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 4 ของสมาคม…
View Post