วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ชื่อเดิมของวัดระฆังคือ วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดที่โบราณเป็นสถานที่เก่าแก่ที่หนึ่งที่โด่งดังแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นของสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนภายในประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงาม พระอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่…
View Post