ประโยชน์ของน้ำผึ้ง (Honey)

น้ำผึ้ง ได้มาจากการที่ผึ้งไปดูดน้ำหวานมาจากต่อมน้ำหวานของดอกไม้ เอามาเก็บไว้ที่กระเพาะน้ำหวาน ซึ้งในกระเพาะน้ำหวานของผึ้งนี้จะมีหน้าที่ย่อยน้ำหวาน จากนั้นผึงจะนำไปเก็บไว้ในหลอดที่อยู่ภายในรัง ซึ่งคุณภาพของน้ำผึ้งจะดเ๊หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ ฤดูการ และที่สำคัญคือ น้ำผึ้งเลี้ยง หรือ น้ำผึ้งธรรมชาติ เพราะน้ำผึ้งเลี้ยง…
View Post