Skip to content

ป้ายกำกับ: นั่งสมาธิ

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

การฝึกทำสมาธิถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองและมีสติมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะคิดทำสิ่งใดก็ตาม ซึ่งการทำสามาธินั้นไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ด้วยตัวเราเองที่บ้าน ไม่ต้องเสียเงินก็ทำสมาธิได้ ที่สำคัญทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นจากการทำสมาธิที่หลายคนคิดว่าน่าเบื่อ หรืออาจไปฝึกสมาธิที่วัดหรือที่ใดก็ได้ตามที่เราต้องการ (ภาพจาก : http://www.readmii.com/wp-content/uploads/2015/03/meditation.jpg) ในความเป็นจริงแล้วนั้นการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ หากแต่เราต้องลองเปิดใจด้วยตัวเราเอง ซึ่งหากใครที่ไม่เคยฝึกนั่งสมาธิ ในช่วงแรกที่ฝึกอาจจะจิตใจวกวนไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ทำสมาธิไม่ได้นาน แต่ถ้าค่อยๆ ฝึกฝนกันไปทีละเล็กน้อย ก่อนนอนหรือในช่วงเวลาที่เรานั้นสะดวกก็นั่งสมาธิสัก 15-20 นาที ต่อวันก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจผ่องใส ใจเย็นมากขึ้นและมีความอดทน ทำให้เราคิดแต่ในสิ่งที่ดีในแง่บวก ไม่โมโหร้าย…