Skip to content

เดือน: มกราคม 2018

การทำนาย ความฝัน พยากรณ์ ดูดูวง สิ่งเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่

ความฝัน คือ การแสดงออกของความนึกคิด ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองสามครั้ง แต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจำความฝันของตัวเองได้ ความฝันสามารถใช้ในการทำนายเหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้ว ไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด เพราะสาระแห่งความฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำคลาดเคลื่อนได้ ให้นอนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นทบทวนความฝันนั้น และดูคำพยากรณ์ตามตำราทํานายฝัน ทํานายความฝัน ทํานายฝัน การทำนาย หรือ การพยากรณ์ หรือ พยากรณศาสตร์ เป็นการใช้กรรมวิธีหรือขั้นตอนปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการบอกกล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง การพยากรณ์อากาศ โหราศาสตร์ การพยากรณ์อนาคตด้วยเครืองมือต่างๆ…

สมุนไพรของไทย บำรุงร่างกายเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรง

ต้นยี่หร่า เป็น พืชที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน ในกาบเห่เรือ ยังมีบทหนึ่ง “มัสมั่น หอมยี่หร่า รสร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา” ยี่หร่าเป็นพืชล้มลุก มีกลิ่นแรง รสเผ็ดร้อน ซึ่งในใบของยี่หร่า จะมีน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่ง เรียกว่า น้ำมันยี่หร่า นำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมความงาม ทำเครื่องหอม น้ำหอม ทำเครื่องดื่ม ยี่หร่า เป็น สมุนไพรท้องถิ่น มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษ ว่า Tree Basil