เพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2475 โดยขุนวิจิตรมาตรา CreationCz.com

หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการจัดทำเนื้อเพลงชาติไทยฉบับแรกของไทย ฉบับแรกสุดขึ้นใหม่ โดยเป็นบทประพันธ์ของ ขุนวิจิตมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งใช้เป็นฉบับชั่วคราว และเป็นฉบับต้องห้าม แทนการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมี (ซึ่งเดิมใช้ทดแทนชั่วคราวแทนเพลงชาติไทย ณ เวลานั้น) จนกระทั่งในปีถัดมาหรือในช่วงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดประกวดบทประพันธ์ของเพลงชาติไทยขึ้นสำหรับใช้เป็นฉบับราชการขึ้นเป็นครั้งแรก แต่บทความนี้เราได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับบทเพลงชาติไทยฉบับ ชั่วคราว พ.ศ. 2475 มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย มีเนื้อหาของบทประพันธ์ดังนี้

flag-thai-anthem-lyrics

เพลงชาติไทย ฉบับ พ.ศ. 2475 โดยขุนวิจิตรมาตรา

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา
ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทยบางสมัยศัตรูจู่มารบ

ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย

น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้าเอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย

เมื่อเปรียบเทียบกับ เพลงชาติไทย (ฉบับปัจจุบัน) ที่เราใช้กันในทุกวันนี้จะพบว่าเนื้อหาของเพลงนั้นมีความยาวของบทประพันธ์ที่ค่อนข้างเยอะกว่าเป็นอย่างมาก และถ้อยคำในบทประพันธ์ยังไม่มีความสระสรวยลงตัวเหมือนเช่นปัจจุบัน

You May Also Like

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงช…

ประวัติเทศกาลลอยกระทง พร้อมเพลงรำวงวันลอยกระทง [มีเนื้อเพลง]

รำวงวันลอยกร…

เนื้อเพลง ฝืน – Greasy Cafe (ฟังเพลง)

ชื่อเพลง: ฝื…