ประวัติเทศกาลลอยกระทง พร้อมเพลงรำวงวันลอยกระทง [มีเนื้อเพลง] CreationCz.com

รำวงวันลอยกระทง

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนา

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ
วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ ฯ

เทศกาลลอยกระทง

ความเป็นมาของเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทง เป็นเทศกาลที่เราจะลอยกระทงใน วันเพ็ญเดือน 12 เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวง แม่น้ำจะเต็มตลิ่ง เราลอกกระทงเพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณพระคุณของพระแม่คงคาที่เราได้ใช้น้ำ ในการประโยชน์ของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค เกษตรกรรม บนพื้นฐานการใช้ชีวิตของเราจำเป็นต้องใช้น้ำตลอดเวลาและคนเราก็ไม่สามารถขาด น้ำได้อีกด้วย เราจึงขอขมาที่ได้ล่วงเกินต่อพระแม่คงคา

เทศกาลลอยกระทง

สำหรับ งานลอยกระทงได้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ได้ใช้ชื่อว่า การลอยพระประทีป หรือการลอยโคม ซึ่งจะมีการปล่อยโคม ลอยประทีปในหยวกกล้วยบ้าง กะลาบ้าง แต่ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย เช่น มีการประกวดนางนพมาศ การรู้จักประดิษฐ์คิดค้นการทำกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม แต่การลอยโคมก็ยังเป็นที่นิยมมากในภาคเหนือ การเล่นประทัดเพื่อสร้างสีสันในช่วงเทศกาล เป็นต้น

เทศกาลลอยกระทง

แต่ ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยน แต่ประเพณีที่ทำนั้นล้วนมีที่มามากมายทั้งนั้น แต่สำหรับการเล่นประทัดในปัจจุบันต่างจากสมัยก่อนมาก เด่วนี้ประทัดที่วางขายล้วนมีแต่อันตราย ล้วนแต่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะประทัดมีความรุนแรงมาก เพื่อสนองความต้องการของวัยรุ่นที่ชอบทดลอง ชอบความท้าทายเลยเกิดความประมาท เทศกาลลอยกระทงทุกปีจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปี

You May Also Like

เพลงชาติไทย

ประวัติเพลงช…

เพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ

เพลงชาติไทย …

เนื้อเพลง ฝืน – Greasy Cafe (ฟังเพลง)

ชื่อเพลง: ฝื…