Skip to content

หมวดหมู่: อาหารเสริมและยา

เลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างไรให้ปลอดภัย

อาหารเสริม คืออะไร ? อาหารเสริมคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนอกเหนือจากอาหารหลักตามมื้ออาหารที่เราทานอยู่ทุกวันเพื่อให้เราได้รับวิตามิน แร่ธาตุ เสริมจากการทานอาหารปกติ โดยทั่วไปแล้วอาหารเสริม ที่ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารเสริมนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แคปซูล ผง เครื่องดื่ม หรือเป็นเม็ดขึ้นอยู่กับการผลิต ในปัจจุบันอาหารเสริมได้มีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากการใช้ชีวิตขอคนเราเปลี่ยนไป เร่งรีบ รวดเร็ว ทำให้คนเราทานอาหารที่มีปะโยชน์น้อยลง หรือเลือกทานอาหารที่สะดวกรวดเร็วแต่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการน้อยลง ดังนั้นอาหารเสริมจึงมีความจำเป็นมากสำหรับคนเหล่านั้น และในเมื่ออาหารเสริมเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แล้วอาหารเสริมแบบไหนล่ะที่เราจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัย…