หนังสือ เวที..ฝีปาก โดย อ.จตุพล ชมภูนิช CreationCz.com

เวที ฝีปาก เป็นหนังสืออ่านเล่นที่สนุกและเพลิดเพลินมาก เหมือนกับหน้าปกของหนังสือที่รับประกันไว้ว่าอารมณ์ขัน สงวนลิขสิทธิ์ไว้ เฉพาะมนุษย์เท่านั้น โปรดอย่านอนหลับทับสิทธิ์” เนื้อหาของหนังสือโดยรวม ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ปากในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของปากแต่ละคนว่าจะใช้ปากของตัวเองไปในทิศทางใด ดังเช่น กับที่เขามีคำเปรียบเปรยไว้ตรงประเด็น เห็นได้ชัดว่า “ปากดีพารวย ปากซวยพาจน

jatuphol

ซึ่งในหนังสือก็ได้ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปากของคนเรา ทั้งเล็กและใหญ่เพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาว่า การใช้คำพูดที่เปล่งออกมาจากปากของเราในแต่ละครั้งสำคัญแค่ไหน และเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ที่มาจากปากของเราได้อย่างไร เนื้อหาของหนังสือ เวทีฝีปาก เล่มนี้ อ. จตุพล แบ่งออกเป็น 13 บท ด้วยกันซึ่งแต่ละบทมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป แต่ก็คงความขำ ทั้งในเนื้อหา และกลวิธี การพูด การเขียน และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับทุก ๆ คน เช่น

jatuphol2
อารมณ์ขัน สีสันแห่งชีวิต เป็นบทแรกของหนังสือ ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีอารมณ์ขัน มนุษย์เราเป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มหัวเราะได้ คนที่รู้จักใช้คุณสมบัติที่พิเศษที่สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้เฉพาะมนุษย์ได้ดีเพียงใด ก็จะยิ่งได้เปรียบกว่าคนที่มีแล้วไม่รู้จักใช้เพียงนั้น คนมีอารมณ์ขันไปที่ไหนก็มีแต่คนรุมล้อม แต่คนที่ขาดอารมณ์ขัน พูดด้วยแล้วอาจถูกคนล้อมรุม

พูดดีเป็นศรีแก่อาชีพ การพูดนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราเกือบจะมากที่สุด เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ พอจะอนุมานได้ว่าการประกอบอาชีพเกือบทุกประเภทต้องใช้การพูดเข้ามาเป็นตัวจักรสำคัญในการติดต่อสื่อสารซึ่ง ถ้าพูดดีก็เป็นศรีแก่อาชีพ ถ้าพูดแล้วคนขอตัวไปงีบ อาชีพก็หมดราศี

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเนื้อหาคร่าว ๆ ในหนังสือที่หยิบยกมาเป็นเพียงบางบทเท่านั้น ซึ่งรับรองว่า ถ้าใครได้อ่านจะต้องติดใจในความสนุกแน่นอน ซึ่งความสนุกสนานเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เพราะกลวิธีการพูด การเขียน ของท่าน อ. จตุพล ที่สามารถดึงดูดผู้ฟังและผู้อ่านได้มาก