แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า CreationCz.com

ทฤษฎีทางการตลาด Philip  Kotler ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถจูงใจลูกค้าให้หันมาใช้บริการสินค้าให้ได้มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ ว่าจะมีวิธีการไหนที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการ ได้มากที่สุดเท่านั้นเอง

Marketing-Phillip-Kotler

  1. ความต้องการติดลบ (Negative  Demand)  ลูกค้าหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ  อาจเป็นเพราะมีข่าวสารบางอย่างที่ลูกค้าได้รับในด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า  จึงทำให้ลูกค้าเลิกใช้สินค้าตัวนั้นไปชั่วขณะจนกว่าจะมั่นใจในแบรนด์สินค้าตัวนั้นอีกครั้ง
  2.  ไม่เกิดความต้องการ  (Nonexistent  demand)  บางครั้งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย  ซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่ต่างกันมากนักก็สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งและเลิกใช้อีกตัวไปเลย  หรือสินค้าที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักนักการตลาดก็ควรบอกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อที่จะได้มีคนหันมาใช้มากขึ้น
  3. ความต้องการแอบแฝง  (Latent  Demand)  ผู้บริโภคย่อมมีความต้องการสูง  อยากได้โน่น  นี่  นั่น  เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะผลิตสินค้าให้ตรงกับโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  เช่น  นาฬิกา  จะเอาไว้เพื่อดูเวลาอย่างเดียวก็แสนจะน่าเบื่อจึงมีการเพิ่มลูกเล่นฟังก์ชั่นใหม่ๆ เป็นแบบสมาร์ทโฟนให้ลูกค้าได้เล่นเพื่อผ่อนคลายได้ด้วย
  4. ความต้องการถดถอย  (Declining  Demand)  เมื่อมีสินค้าตัวใหม่เกิดขึ้นสินค้ารุ่นเก่าๆ ก็มักจะลดความนิยมลง  เช่น  มือถือจอสีหรือขาวดำแบบธรรมดา  เมื่อมีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นมือถือรุ่นเก่าๆก็มักจะลดความนิยมลงไปด้วย  แต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังใช้รุ่นเก่าแต่ก็ไม่มากนักเท่าที่ควร
  5. ความต้องการที่ไม่แน่นอน (Irregular  Demand)  ลูกค้ามักมีความต้องการแตกต่างกันไป  เช่น  การติดตั้งแอร์  มักจะได้รับความนิยมมากในฤดูร้อน  แต่จะเห็นว่าฤดูฝนหรือฤดูหนาวมักไม่ค่อยมีใครใช้บริการมากนัก  จึงทำให้สินค้าบางอย่างล้นสต๊อกได้
  6. ความต้องการอิ่มตัว  (Full  Demand)  ลูกค้ามักมีความต้องการที่อิ่มตัวกับสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง  และก็จะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นี้อย่างยาวนาน
  7. ความต้องการล้นตลาด  (Overfull  Demand)  ลูกค้ามีความต้องการในสินค้าสูงจนเกินไปจนไม่สามารถผลิตสินค้านั้นได้ทันท่วงที  จึงทำให้ลูกค้าหันไปใช้แบรนด์สินค้าอื่นแทนก็มี
  8. ความต้องการที่ไม่พึงประสงค์  (Unwholesome  Demand)  สินค้าที่ได้รับความต่อต้านจากผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ยาลดความอ้วน  มักมีโฆษณาชวนเชื่อไม่ให้บริโภคยาลดความอ้วนเพราะอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย  แต่ก็ยังมีผู้ที่เชื่อในสรรพคุณของยาตัวนั้นจึงหันมารับประทานตามความเชื่อที่ผิดๆ
You May Also Like