วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) CreationCz.com

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ.2326 เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกุศตามราชประเพณี และเป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายในราชสกุล

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีอยู่มากมาย อาทิเช่น พระอุโบสถ อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ที่พระระเบียงยังมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ วิจิตรได้สวยสดงดงามและยาวที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีปราสาทยอดปรางค์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8

watprakaew

(ภาพจาก : http://pantip.com/topic/32675548)

นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทรงมีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบี้ยงสีทองทั้งองค์ ทรงสวยสดงดงามประกายสีทอง มีหอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหอระฆังที่ตีแล้วเสียงก้องกังวาน มีพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ และยังมีรูปยักษ์ 6 คู่ จากเรื่องรามเกียรติ์ที่ช่องประตูพระระเบียง

แผนที่และการเดินทาง (Google Maps)

ที่ตั้งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ตั้งอยู่ที่บริเวณสนามหลวง ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

การเดินทาง

เดินทางโดยรถเมล์ประจำทาง สาย 3, 6, 82, 59, 201, 91, 60, 512, 2, 25, 32, 33, 70, 203,
รถปรับอากาศ สาย ปอ. 3, 6, 82, 59, 201, 91, 60, 512, 2, 25, 32, 33, 70, 203

You May Also Like