Skip to content

หมวดหมู่: ท่องเที่ยวและการเดินทาง

ม่อนแจ่ม (จังหวัดเชียงใหม่)

ฤดูหนาวหลายคนเลือกที่จะขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือ ไปพักแรมยามยอดดอยต่างๆ อย่าง ดอยม่อนแจ่ม ตำบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นดอยที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากในแต่ละปี เพราะบรรยากาศดี วิวสวย เหมาะกับการมาค้างแรมหรือพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความเย็นสบายตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยสเน่ห์ของธรรมชาติบนม่อนแจ่มที่มีความสวยงามน่าพักผ่อน (ภาพจาก : http://pantip.com/topic/33260044) จุดเด่นของดอยม่อนแจ่ม คือ จุดชมวิวที่มีอยู่ 2 ด้านด้วยกัน ด้านที่เป็นภูเขาสูง-ต่ำ สลับกันไปสุดลูกหูลูกตา เราจะเห็นภูเขามากมาย เป็นวิวที่สวยได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆ…

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ชื่อเดิมของวัดระฆังคือ วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดที่โบราณเป็นสถานที่เก่าแก่ที่หนึ่งที่โด่งดังแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นของสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนภายในประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงาม พระอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า พระประธานยิ้มรับฟ้า อีกทั้งยังมีหอไตรเป็นรูปเรื่อนสามหลังแฝดที่มีลักษณะเหมือนกัน ภายในมีภาะจิตรกรรมที่สวยและสำคัญอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น บานประตู ฝาผนัง ตู้พระไตรปิฏกสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้น วัดระฆังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณวิทยาคุณโด่งดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับการสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์…

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ.2326 เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกุศตามราชประเพณี และเป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายในราชสกุล สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีอยู่มากมาย อาทิเช่น พระอุโบสถ อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ที่พระระเบียงยังมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ วิจิตรได้สวยสดงดงามและยาวที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีปราสาทยอดปรางค์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 (ภาพจาก : http://pantip.com/topic/32675548) นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทรงมีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบี้ยงสีทองทั้งองค์ ทรงสวยสดงดงามประกายสีทอง มีหอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหอระฆังที่ตีแล้วเสียงก้องกังวาน มีพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ และยังมีรูปยักษ์…