ม่อนแจ่ม (จังหวัดเชียงใหม่)

ฤดูหนาวหลายคนเลือกที่จะขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือ ไปพักแรมยามยอดดอยต่างๆ อย่าง ดอยม่อนแจ่ม ตำบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นดอยที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากในแต่ละปี เพราะบรรยากาศดี วิวสวย เหมาะกับการมาค้างแรมหรือพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความเย็นสบายตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก…
View Post

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง เป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ชื่อเดิมของวัดระฆังคือ วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดที่โบราณเป็นสถานที่เก่าแก่ที่หนึ่งที่โด่งดังแห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถเป็นของสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนภายในประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงาม พระอุโบสถแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่…
View Post

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ.2326 เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกุศตามราชประเพณี และเป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายในราชสกุล สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีอยู่มากมาย อาทิเช่น…
View Post