Skip to content

หมวดหมู่: ตกแต่งบ้าน

หินอ่อน (Marble)

หินอ่อน เป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติ จะมีสีและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป อาจจะมีสีขาว สีฟ้า สีน้ำตาล และสีดำ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นตัวคัดสรรค์สิ่งเหล่านี้ที่เกิดจากการทับถมของซากต่างๆ ซากพืช ซากสัตว์ จนกลายเป็นหินอ่อนที่มีลวดลายสวยงาม เราสามารถนำหินอ่อนมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชนิด ทั้งนำไปใช้แบบไม่แปรรูป หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งก่อนนำมาใช้งาน วิธีการนำหินอ่อนมาใช้งาน แบบแปรรูปหินอ่อนเป็นลักษณะอย่างอื่น คือ นำหินอ่อนมาเป็นวัตุดิบหลักในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาใช้งาน เช่น กระเบื้องปูพื้นหินอ่อน จะนิยมกันมาก เพราะจะให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ บ้านก็จะรู้สึกเย็น ทำความสะอาดง่าย เดินก็สะดวกเท้า ไม่ลื่นมาก…