หินอ่อน (Marble)

หินอ่อน เป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติ จะมีสีและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป อาจจะมีสีขาว สีฟ้า สีน้ำตาล และสีดำ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นตัวคัดสรรค์สิ่งเหล่านี้ที่เกิดจากการทับถมของซากต่างๆ ซากพืช ซากสัตว์ จนกลายเป็นหินอ่อนที่มีลวดลายสวยงาม เราสามารถนำหินอ่อนมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชนิด…
View Post