ต้นไม้มงคลทั้ง 5 ที่ผู้คนนิยมปลูก CreationCzTeam

บ้านเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในครอบครัว การมีบ้านที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ก็ช่วยให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่การที่จะนำต้นไม้สักต้นมาปลูกไว้ในบ้านนั้นเราต้องคำนึงถึงหลายๆเรื่อง รวมไปถึงการหาต้นไม้ที่เป็นมงคลมาปลูกไว้ในบ้านด้วย นอกจากจะได้ความร่มรื่น สวยงามแล้วยังเป็นมงคลกับบ้านและคนที่อยู่ในบ้านอีกด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป วันนี้เราจะมาพูดกันถึงต้นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกไว้ในบ้าน มาดูกันว่าจะมีต้นอะไรบ้าง
01

 1. ต้นโมก ดอกของต้นโมกนั้นมีสีขาวบริสุทธิ์ จึงหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง นำมาซึ่งความสุขกายสบายใจ นำความปลอดภัยมาสู่คนในครอบครัว ต้นโมกมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุดพิชญา” และนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าสามารถปกป้องคุ้มครองคนในบ้านได้อีกด้วย
  022. ต้นโป๊ยเซียน เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมกันมากในการปลูกไว้ในบ้าน เพราะเชื่อว่าจะนำโชคลาภต่างๆมาให้และจะทำให้ครอบครัวของคนที่ปลูกอยู่อย่างสงบ ร่มเย็น และยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าต้นโป๊ยเซียนออกดอกได้ 8 ดอกจะทำให้มีโชคลาภ ได้เลื่อนยศ เลื่อนขั้น
  033. ต้นโกสน เป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกภายในราชวังและวัด เพื่อให้เกิดความร่มเย็น เป็นสุข นอกจากความเชื่อดังกล่าวแล้วคนสมัยก่อนยังบอกว่าคำว่าโกสน นั้นออกเสียงคล้ายกับ กุศล หมายถึงการสร้างบุญสร้างกุศล
  044. ต้นกระดังงา เป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าจะทำให้ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลโงดังเป็นที่รู้จัก ดังกับชื่อของต้นกระดังงา ถ้าใครที่ต้องการให้ลูกหลานมีชื่อเสียง ลาภยศสรรเสริญ ก็มักจะปลูกต้นกระดังงาไว้ในบ้าน
  05

  5. ต้นวาสนา แค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้ว มีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านแล้วจะทำให้มีความสุข ความสมหวัง ชาวบ้านเชื่อว่าหากบ้านไหนมีต้นวาสนาออกดอกสวยงาม จะทำให้มีโชคลาภ สมหวังปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้อีกด้วย

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…