อุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด CreationCzTeam

กล้องวงจรปิดกลายเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งาน เพราะ หลายคนเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักอุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด  ว่ามีอะไรบ้าง  ดังต่อไปนี้
05

– กล้อง มีไว้สำหรับบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กล้องแบบโดม และ กล้องแบบกล่อง ลักษณะกลางทำงานของกล้องบางรุ่นสามารถตั้งค่าให้เคลื่อนไหวได้แบบอัตโนมัติได้และกล้องบางตัวสามารถบันทึกในช่วงระยะเวลาที่มีแสงสว่างน้อยได้
– เลนส์ ทำหน้าที่การปรับคุณภาพของภาพที่บันทึก ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงมุมมองของภาพด้วยหากแบ่งเลนส์ออกตามความสามารถจะสามารถแบ่งเลนส์ออกเป็น 2 ส่วน คือ เลนส์ที่สามารถซูมได้ กับ เลนส์ที่ไม่มีสามารถซูมได้
– เครื่องบันทึกหรือที่เรียกว่า DVR  หน้าที่หลักๆ คือ มีไว้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกส่งมาจากกล้องและเลนส์ เครื่องบันทึกหรือ DVR บางตัวมีความสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองภาพผ่านอินเทอร์เน็ตได้  บางรุ่นก็สามารถปรับกล้องให้มีการมีหันไปทิศทางต่างๆได้ เช่น ก้ม เงย ซ้าย ขวา ซูม เป็นต้น
– จอแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลจากเครื่องบันทึก  ณ เวลาที่ต้องการจะดูภาพย้อนหลัง หลังมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ซึ่งจอแสดงผลอาจจะเป็น ทีวี จอคอมพิวเตอร์ หรือ ณ ปัจจุบันสามารถดูบนสมาร์ทโฟนได้แล้ว
– อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อและติดตั้งต่างๆ ดังต่อไปนี้
06
– ขาตั้ง ไว้สำหรับยึดกล้องวงจรปิดแบบติดผนัง หากเป็นกล้องวงจรปิดแบบโดม ไม่ต้องใช้ขาตั้ง
– กันแดด ระบายความร้อนและกันความชื้น จะเป็นเหมือนตัวเชฟตี้เพื่อให้กล้องได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
– สายสัญญาณ RG6, UTP เป็นสายที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพมาจากกล้องและเลนส์ไปยังเครื่องบันทึก DVR มีอยู่ 2 แบบ คือ UTP กับ Coax
– Adaptor เป็นตัวสำหรับจ่ายไฟเพื่อเข้าไปล่อเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น กล้อง เครื่องบันทึก DVR  หน้าจอแสดงผล  เป็นต้น แต่ระบบกล้องวงจรปิดบางตัวก็ไม่ต้องใช้ Adaptor แต่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แทน ตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิดไร้สาย เป็นต้น
– Keyboard joystick เป็นอุปกรณ์สำหรับการควบคุมการทำงานของกล้องให้ ก้ม เงย หันซ้าย หันขวา

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…