ดอกไม้ปลอมกับการใช้งาน CreationCzTeam

ดอกไม้ปลอมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาทดแทนดอกไม้จริงได้อย่างมีคุณค่ามหาศาล  เพราะยุคปัจจุบันนี้ดอกไม้สดนั้นหาได้ยากยิ่งจึงต้องคิดค้นหาสิ่งที่ต้องนำมาทดแทนจึงได้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์โดยการประดิษฐ์ดอกไม้ปลอมมาใช้งานแทนดอกไม้สด  ซึ่งก็มีรูปลักษณะที่เหมือนกับดอกไม้จริงจนแยกแทบไม่ออกเช่นกัน
01
ดอกไม้ปลอมกับการใช้งานก็สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการนำดอกไม้ปลอมมาจัดฉากในงานพิธีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นรอบๆ เวที  ซุ้มประตูทางเข้า-ออก  ฉากกั้นต่างๆ ก็มักจะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยดอกไม้ปลอมกันทั้งสิ้น  เพราะดอกไม้ปลอมนั้นสามารถใช้งานได้นาน  ไม่ว่างานจะจัดขึ้นกี่วันดอกไม้ก็ยังคงสภาพเดิมซึ่งต่างจากดอกไม้สดโดยสิ้นเชิงที่นำมาจัดอยู่ได้ไม่นานก็เหี่ยวเฉา  มองดูไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควร  การนำดอกไม้ปลอมมาใช้งานก็มีประโยชน์เป็นอย่างมาก  ไม่ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติเพราะสามารถนำมาใช้ได้กับหลายๆ งาน  หากชำรุดก็ซ่อมแซมใหม่ได้  ซึ่งดอกไม้ปลอมนับได้ว่าเป็นสิ่งที่นำมาใช้ทดแทนดอกไม้สดได้อย่างทรงคุณค่า  ทั้งนี้ยังทำให้ดอกไม้สดได้เบ่งบานเต็มที่และคงความสวยงามอยู่กับต้นตามอายุการเติบโตและทำให้ดอกไม้สดไม่สูญพันธุ์ได้โดยง่ายอีกด้วย  ดอกไม้ปลอมนับได้ว่ามีความงามที่เกิดจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์ที่คิดค้นการประดิษฐ์ขึ้นมาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คงอยู่กับมนุษย์เราไปตราบนานเท่านาน เพราะฉะนั้นการนำดอกไม้ปลอมมาใช้งานก็นับได้ว่ามีข้อดีไม่ใช่น้อย อีกทั้งวัสดุก็หาได้ง่ายแถมการใช้งานก็คงทน สามารถใช้ได้หลากหลายงานไม่ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ แม้ข้อเสียของดอกไม้ปลอมจะไม่ได้สวยงามเท่ากับดอกไม้สด ขาดความหอมของกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติแต่การใช้งานก็นับได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว
02

ดอกไม้ปลอมนับได้ว่ามีประโยชน์ในการใช้งานได้เทียบเท่ากับดอกไม้สดแต่จะต่างกันเพียงเล็กน้อย เพราะดอกไม้ปลอมเกิดจากงานฝีมือที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานแทนดอกไม้จริง แต่การใช้งานนั้นนับได้ว่าเจิดจรัสไม่ต่างจากดอกไม้จริงเลย

 

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…