เคล็ดลับวิธีการพูดอย่างไรให้น่าสนใจ CreationCz.com

การสื่อสารด้วยวิธีการพูด ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากระหว่างคู่สนทนา และผู้รับสารข้อมูล เนื่องจากว่าหากมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม หรือใช้น้ำเสียงที่ไม่เข้ากับสถานะการณ์ ผู้รับสารหรือคู่สนทนาก็อาจเข้าใจความหมายในประเด็นที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำเคล็ดลับการพูดอย่างไรให้มีความน่าสนใจ 4 ประการดังนี้

น้ำเสียง  –  น้ำเสียงเป็นสิ่งที่ผู้พูดทุกคนต้องใส่มันลงไปในการพูด ไม่ว่าจะเสียงหนัก เสียงเบา เสียงเศรา้หรือสนุก เพราะการพูดโดยใส่น้ำเสียง จะทำให้ดูไม่เคร่งเครียด ดูเป็นดารฟังเรื่องราว หรือเล่าเรื่องเสียมากกว่า ผู้ฟังก็จะคล้ายตามไปด้วย หากเราสนุก พวกเค้าก็จะรู้สึกสนุก เวลาที่เราดึงไปเศร้าก็สามารถทำให้ผู้ฟังเศร้าได้อย่างนั้นจะถือว่าสุดยอดมาก

ท่าทาง  –  การพูดก็เหมือนกับการเล่าเรื่องราวต่างๆ เป็นการพาผู้ฟังไปสู่อีกโลกหนึ่งที่เรากำลังเล่าให้เค้าฟัง นอกจากน้ำเสียงแล้วท่าทางยังเป็นส่วนสำคัญอีกด้วย ในเวลาที่พูดเราจะมายื่นทื่อมือไม้ไม่ขยับ ไม่ชี้ ไม่นู่นไม่นี่ แข็งไปหมด เชื่อเลยว่าผู้ฟังไม่อยากฟังและไม่ค่อยสนใจอย่างแน่นอน เพราะมันดูไม่ธรรมชาติไม่ลื่นไหล ไม่สนุกสนาน

Mark-Zuckerberg

อุปกรณ์  –  อุปกรณ์ช่วยในการพูดเพื่ออธิบายหรือบอกเล่า ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้การพูดของเราน่าสนใจมากขึ้น ช่วยให้ผู้ฟังหันมามองว่าไอ่ที่เรากำลังจะแสดงให้เค้าดูมันคืออะไรหรือ เป็นการขยายสิ่งที่เราพูดให้เห็นภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นก่อนจะนำอุปกรณ์ต่างๆมาใช้แนะนำว่าให้ฝึกใช้อุปกรณ์ของคุณให้คล่องแคล่วให้ดีเสียก่อน เพราะไม่เช่นนั้นอาจเงิบตอนเอาออกมาใช้ได้

บทสรุป  –  บทสรุปของการพูดในครั้งนั้น เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆ เพราะการพูดสรุปจะเป็นการปิดฉากที่ดี จะเป็นการบอกว่าเรื่องราวที่เราได้พูดมานั้นมันน่าสนใจ มันดีนะ ผู้ฟังชอบนะ สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้นะ มันอยู่ ณ จุดนี้เลยค่ะ ฉะนั้นเรียบเรียงและฝึกพูดให้ดีซึ่งอาจจะพูดให้ครรอบข้างฟังก่อนแล้วให้เค้าติขม นำสิ่งเหล่านั้นไปแก้ไขให้ดีขึ้น

You May Also Like

ประวัติขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)

ขุนวิจิตรมาต…

ประวัติพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ผู้แต่งทำนองเพลงชาติไทย

พระเจนดุริยา…