แนะนำการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป CreationCz.com

การทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกกำไรขาดทุนของกิจการ ช่วยควบคุมการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และยังใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเงินได้ด้วย ถือว่าการทำบัญชีนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ ในอดีตมักจะทำบัญชีโดยการจดลงในสมุด ซึ่งต้องอาศัยความรอบคอบในการจดบันทึกตัวเลขลงไป ทำให้บางครั้งก็พบความผิดพลาดอยู่บ่อยๆ แต่ปัจจุบันนี้ธุรกิจหลายๆธุรกิจเริ่มมีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการทำบัญชีกันมากขึ้น เพราะสะดวก ง่าย และสามารถปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญยังได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดระเบียบการทำบัญชีของคุณให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจผลิต, ธุรกิจบริการ, โรงงานประกอบ, ธุรกิจนำเข้าส่งออก, ธุรกิจรับจ้างซ่อม, ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจโรงแรม, คลังสินค้า เป็นต้น ใช้งานง่าย ทำบัญชีได้อย่างสะดวกผ่าน Mobile ได้เลย มีครบทุก Function ทางบัญชีและการบริหาร นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานได้มากถึง 14 ภาษา (ไทย, จีน, อังกฤษ, ลาว, เขมร, เวียดนาม, ฮินดู, อารบิก, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส และรัสเซีย) 

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีความสามารถเทียบเท่าโปรแกรม ERP ในราคาที่ประหยัดกว่า แถมยังมีความคุ้มค่า  พร้อมรับกับการเติบโตของธุรกิจต่างๆได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับบัญชีธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เทคโนโลยีทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการได้ดี

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาวได้ดี มีคุณสมบัติเหมาะกับธุรกิจประเภทการผลิต การซื้อมาขายไป การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนการผลิต การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า

รองรับธุรกิจด้านงานบริการ

งานบริการต่างๆ เช่น การเช่าสถานที่ หรือการรับเหมางานต่างๆ โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ก็รองรับงานในกลุ่มนี้เช่นกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ 

มีระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานสามารถดูงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา มีระบบการติดตามการผลิตเชื่อมต่อกับ Industrial PC ภายในโรงงานซึ่งสามารถติดตามงานระหว่างทำ (Work In Process) ได้ตลอดเวลา

เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างรอบด้าน ทำให้บริหารจัดการง่ายขึ้น

โปรแกรมสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมบัญชี นอกจากนี้ยังเชื่อมกับระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และระบบจัดการคำสั่งซื้อได้ ทำให้บริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้น

มีการออกแบบให้เป็น User-Oriented 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มได้เองทุกแบบฟอร์ม และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แทบทุกประเภท

มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ระบบบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทได้ตลอดเวลาที่มีการ Update Version โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น

รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์บาร์โค้ด โทรศัพท์มือถือ

สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บาร์โค้ด เพื่อใช้ในการเช็คสต๊อกผ่านระบบ mobile และการบันทึกรับสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือ

Cr. โปรแกรมบัญชี

You May Also Like