เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน และก่อนการขอสินเชื่อธุรกิจ CreationCzTeam

เป็นที่ยอมรับกันในสังคมกันเป็นอย่างมากสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ที่สามารถคืนเงินหรือให้กำไรได้เยอะ ถึงแม้การทำงานจะเหน็ดเหนื่อยกว่าการเป็นลูกจ้างทั่วไป แต่ก็ยังมีเวลาพักผ่อนเยอะกว่า มีเวลาส่วนตัวมากกว่า จึงทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองกันอย่างแพร่หลาย และในเมื่อพร้อมที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วจะต้องเตรียมพร้อมกับการเป็นหนี้ เพราะการลงทุนจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ยิ่งถ้าหากไม่มีเงินทุนที่เป็นของตัวเองหรือไม่มีผู้สนับสนุน ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีก เพราะจะต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ทำให้สินเชื่อธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพราะสินเชื่อธุรกิจนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินที่จะอนุมัติเรื่องการกู้ยืมเงินโดยตรง
07
สินเชื่อธุรกิจ ฯลฯ ที่เรารู้จักในปัจจุบันก็มีหลากหลายประเภท ทั้งสินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะกลาง สินเชื่อระยะยาว ที่พูดถึงระยะเวลาที่จะคืนหนี้ จึงต้องมีการกำหนดเวลา เพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าว่าต้องชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ หรือจะเป็นสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ที่ขอ เช่นสินเชื่อเพื่อการเกษตร สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือสินเชื่อเพื่อการบริการ ซึ่งหากดูตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมแล้ว สินเชื่อแต่ละประเภทก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่งในการยื่นของกู้เงินแต่ละครั้ง

08
เราจะต้องมีหลักทรัพย์หรือหลักประกัน เพื่อทำให้เราสามารถกู้เงินได้ตามวงเงินที่ต้องการ สินเชื่อทางธุรกิจนี้ส่วนมากแล้วธนาคารจะเป็นผู้อนุมัติออกเงินกู้ให้ ซึ่งแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีข้อกำหนด และวงเงินกู้ที่แตกต่างกันไป ตามธุรกิจที่เราจะทำ เช่นเราจะเปิดร้านขายเสื้อผ้า ก็จะพิจารณาว่าต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ ละต้องยื่นเอกสารประกอบ รวมถึงต้องมีคนค้ำประกันด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันว่าผู้กู้จะชำระเงินตามกำหนดเวลา

ส่วนของดอกเบี้ยนั้นก็จะมีการคิดตามวงเงินที่เรากู้ไป ซึ่งเราจะต้องคืนให้ครบตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจนี้ ก็คือการเป็นหนี้สิน เพราะสินเชื่อธุรกิจคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้ในการลงทุนเพื่อจะสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว แต่ในเมื่อเราคิดที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วจะต้องมีการเสี่ยงดวง กล้าได้กล้าเสีย กล้าตัดสินใจในการลงทุนโดยที่ต้องนึกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นอันดับแรก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจ : https://smelink.net/credits

You May Also Like