ทำความรู้จักกับ Factoring (แฟคตอริ่ง) CreationCz.com

Factoring (แฟคเตอริ่ง) เป็นหนึ่งในรูปแบบสินเชื่อธุรกิจ ในลักษณะของการซื้อลูกหนี้ทางการค้าจากผู้ขอสินเชื่อ เพื่อใช้แทนหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรืออาจเป็นในลักษณะของการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ทางการค้าให้กับบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ทางการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ลูกหนี้ชำระเงิน

factoring-process

สินเชื่อธุรกิจแบบ Factoring ในปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็ก / ขนาดกลาง ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก Factoring นั้นช่วยลดปัญหาด้านการเงินของธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากภาวะการขาดสภาพคล่องอันเนื่องมาจากต้องรอเรียกเก็บเงิน

factoring-process-3-step

โดยปกติแล้วการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้า จะมีเครดิตให้ผู้ที่ขายใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) ประมาณ 60-120 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทหรือธนาคารที่รับซื้อ และในระหว่างนี้ผู้ขายใบเรียกเก็บเงินหรือผู้ขอสินเชื่อธุรกิจ อาจได้รับยอดเงินจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 80%) ของยอดในใบเรียกเก็บเงินก่อน และจะได้รับอีกส่วนหนึ่งเมื่อการทำธุรกรรมหรือการเรียกเก็บเงินเสร็จสมบูรณ์

ข้อดีของ Factoring

  • ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น
  • สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ไม่ต้องทวงหนี้ด้วยตนเอง เพราะโดยมากบริษัทที่รับซื้อลูกหนี้ทางการค้านั้น จะมีฝ่ายติดตามและทวงถามหนี้ให้
  • ธุรกิจ SME ที่อยู่ในช่วงขยายกิจการ สามารถขอเงินกู้ SME ได้ง่ายและสบายมากยิ่งขึ้น

factoring

และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการซื้อ-ขายลูกหนี้ทางการค้า ที่สามารถทำได้ไม่ยาก และปัจจุบันสถาบันการเงินในประเทศไทยต่างๆ นั้นก็เริ่มให้บริการกันมากยิ่งขึ้น ภายใต้การพิจารณาตามกรอบและเงื่อนไขต่างๆ ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Factoring : https://smelink.net (โทรศัพท์: 02 657 3988)

 

You May Also Like

เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน และก่อนการขอสินเชื่อธุรกิจ

เป็นที่ยอมรั…