เคล็ดลับเด็ดในการทวงเงินจากลูกหนี้ CreationCz.com

เชื่อว่าธุรกิจหลายธุรกิจนั้นมักจะมีปัญหาในการทวงเงินจากลูกหนี้ได้ยาก ซื้อมักจะมีผลกับกระแสเงินสดที่หมุนเวียนไว้ใช้ในกิจการ จริงอยู่ที่ธุรกิจของเราอาจจะมียอดขายเยอะแต่ก็ใช่ว่าลูกค้านั้นจะจ่ายเป็นเงินสดทุกรายบางรายก็ซื้อเป็นเงินเชื่อหรือแบบผ่อนชำระ และเมื่อมีการการซื้อเชื่อสิ่งที่จะตามมานั้นก็คือลูกหนี้นั้นเอง และในวันนี้เราจะมากล่าวถึงวิธีการทวงเงินด่วนจากลูกหนี้กัน

Thai-Money

  1. การเสนอส่วนลดให้เมื่อจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด  การยื่นข้อเสนอนี้ให้กับผู้เช่าโดยการกำหนดว่าจะต้องชำระหนี้ก่อนกำหนดเท่านั้นถึงจะได้ส่วนลด ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้มากขึ้นทีเดียว หรืออาจะทำการตกลงและระบุไว้ในสัญญาไว้ก่อนหน้าก็ได้
  2. ใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ ในปัจจุบันการชำระเงินออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจะทำการผูกบัญชีกับธนาคารเมื่อถึงเวลาชำระธนาคารก็จะทำการตัดบัญชีแล้วโอนให้กับเราเลย สะดวกทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้  แถมธุรกิจยังได้รับการชำระหนี้อย่างตรงต่อเวลาอีกด้วย
  3. ชะลอการส่งมอบงานหรือสินค้า เมื่อเราได้ตรวจสอบการชำระหนี้ของลูกหนี้และปรากฏว่ามีการชำระไม่ตรงต่อเวลาหรือชำระน้อยเกินไปนั้นก็ก็สามารถที่จะชะลอหรือระงับการส่งมอบสินค้าและบริการ แล้วติดต่อไปยังลูกหนี้เพื่อทำการตกลงกัน (วิธีนี้แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ทวงไม่ได้จริงๆหรือลูกหนี้ไม่มีการจ่ายชำระเลย)
  4. ทวงน้อยแต่ทวงบ่อย ถ้ายอดในใบแจ้งหนี้เป็นเงินก้อนจำนวนเยอะๆลูกหนี้มักจะจ่ายชำระล่าช้า แต่ถ้าเกิดว่าเราแจ้งยอดการชำระหนี้เป็นงวดๆ เราก็จะได้รับการชำระหนี้ที่เร็วขึ้น
  5. พูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับระบบการชำระหนี้  ก่อนทำการตกลงทำสัญญาให้พูดคุยตกลงกันก่อนถึงรายละเอียดการชำระหนี้
You May Also Like

เตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน และก่อนการขอสินเชื่อธุรกิจ

เป็นที่ยอมรั…